Sekretarzyk w stylu Ludwika Filipa

Koniec XIX wieku, fornir mahoniowy i orzechowy.
Niestety podczas wcześniejszych renowacji część blatu wyłożoną suknem zastąpiono fornirem. Dodano także fryz z orzecha włoskiego usuwając oryginalny fornir mahoniowy.